Grundlæggende vandkemi – ”brush up”-kursus.

Omfang: 1 dag 

Pris: 3.000 DKK pr. deltager (min 5 deltagere)

Forudsætninger: Det er en fordel med et kendskab til kemi svarende til gymnasie (højt niveau) eller grundlæggende universitetsniveau. 

Kursets målgruppe er myndighedspersoner eller rådgivere, der har vandkemi som arbejdsområde, men som mangler indsigt i den teoretiske baggrund eller føler behov for en genopfriskning. Kurset kan også anbefales som baggrund for kurserne i grundvandskemi eller miljøfremmede stoffer. 

Kursusholder og kontaktperson: Niels Arildskov, tlf.: 28430101, e-mail: npa@watsonc.dk.

Kursusindhold:

 • Molekyler og bindinger
  • Atomets opbygning 
  • Det Periodiske System 
  • Forskellige typer kemiske bindinger 
 • Opløsning og udfældning 
  • Opløsninger 
  • Vand som opløsningsmiddel 
  • Vandopløselighed
  • Aktivitet 
  • Ionstyrke 
  • Massevirkningsloven 
  • Opløselighedsprodukt 
  • Mætningsindeks 
 • Komplekser og pH 
  • Komplekser og ionpar 
  • Specieringsberegning (PHREEQC) 
  • Syrer og baser 
  • pH og pKa 
 • Redoxkemi
  • Redoxreaktioner 
  • Oxidationstrin 
  • Gibbs Fri Energi 
  • Redoxpotentiale 
  • Dominerende elektronacceptorer 
  • Vands stabilitet 
  • pe-pH-diagrammer