Grundvandskemi – grundkursus 

Grundvandskemi – grundkursus:

Omfang: 1 dag 

Pris: 3.000 DKK pr. deltager (min 5 deltagere)

Forudsætninger: Det er en fordel med et kendskab til kemi svarende til gymnasie (højt niveau) eller grundlæggende universitetsniveau. 

Kursets målgruppe er teknikere, vandværksfolk, myndighedspersoner eller rådgivere med et grundlæggende kendskab til vandkemi, men som ønsker en dybere forståelse for fagområdet. Du får overblik over den vigtigste kemiske baggrund og kendskab til de væsentligste kemiske processer i jord og grundvand, proceduren ved udtagning af grundvandsprøver samt de vigtigste analyseparametre. Du lærer desuden at udføre basal kvalitetskontrol af data samt grundvandskemisk tolkning. 

Kursusholder og kontaktperson: Niels Arildskov, tlf.: 28430101, e-mail: npa@watsonc.dk

Kursusindhold:

 • Grundlæggende kemi
  • Atomets opbygning
  • Reaktioner og reaktionsligninger
  • Koncentrationsenheder
  • Opløsning og udfældning
  • Syrer og baser
  • Redoxreaktioner
 • Fra regnvand til grundvand
  • Forsuring og bufferreaktioner
  • Ionbytning
  • Redoxprocesser i grundvandet
  • Pyritoxidation
  • Nitrifikation
 • Vandprøvetagning og opfølgning på en analyserapport
  • Forholdsregler og procedure ved udtagning af grundvandsprøver
  • Boringskontrolparametre – kilder, normale koncentrationer, grænseværdier
  • Vandkemiske ændringer ved vandbehandling
  • Mulige tiltag ved overskridelse af grænseværdier for drikkevand
 • Kemisk grundtolkning
  • Gennemgang af boringsinformationer
  • Kvalitetskontrol af en analyserapport
  • Sammenligning med grænseværdier for drikkevand
  • Grundlæggende beregninger
  • Identifikation af vigtige processer
  • Vurdering af grundvandskemiens tidslige udvikling
  • Vurdering af grundvandets alder og forureningssårbarhed