Kvalitetssikring af IOT data

Vandstandsmåling

Overfladevand og grundvand

Flowmåling

Flow i vandløb, bygværker, rør, kanaler

Iltsensor byggeprojekt

Andre målinger

Ilt, nitrat, temperatur, ledningsevne m.m.

Har du brug for hjælp?

Alfred Nobels Vej 21A
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk