Måling af sommervandføringer i Hjørring Kommune

24. apr 2020

Hjørring Kommune
2019 - 2021

I sommerperioden udføres der synkrone vandføringsmålinger på udvalgte vandløbsstrækninger i Hjørring Kommune i 3 på hinanden efterfølgende år.

Målingerne udføres efter en længere nedbørsfattig periode i forsøget på at klarlægge minimumssituationerne i vandløbene. De synkrone vandføringsmålinger kan således dokumentere en ”naturlig lav” afstrømning, som er relevant f.eks. i forbindelse med vurdering af ansøgninger om tilladelse til indvinding af grundvand. Alle målinger kan ses på CALYPSO.