Jacob Birk Jensen

+45 28 43 07 10

Send email

Jeg er dybt fascineret af vand. Vand giver liv og muligheder og ind i mellem også udfordringer. Jeg brænder for at hjælpe med at udnytte mulighederne og håndtere udfordringerne. Mit mål og håb er af efterlade en varig værdiskabelse, der hvor vi arbejder.

Grundvand og problemstillinger knyttet til kortlægning, benyttelse og beskyttelse af ressourcen har været kernen i hele mit professionelle virke, men jeg arbejder med vand i hele det hydrologiske kredsløb – det kan nemlig ikke skilles af.

Jeg sætter en stor ære i at gøre det avancerede simpelt og anvendeligt. Kundernes problemstillinger og ikke mindst løsninger er vigtigere end teknikken bag analyserne.

Mine særlige erfaringsområder er hydrologi, integreret hydrologisk modellering, grundvand-overfladevandsinteraktion, risikovurdering, modellering af punkt- og fladekildeforurening i grundvandszonen, påvirkning af vandløb og natur som følge af grundvandsindvinding samt kortlægning af nitratretention. Herudover har jeg har arbejdet meget med innovation og innovationsledelse, idet jeg tror på, at de smarteste produkter og rådgivningsydelser endnu ikke er opfundet. Jeg forsøger hver eneste gang jeg står over for en opgave at stille spørgsmålet: “kan vi gøre det smartere og bedre end sidste gang?”

Erhvervserfaring:

 • 2017 – Partner i WatsonC
 • 2010 – 2017 – NIRAS A/S – Teamchef/afdelingsleder
 • 2005 – Aalborg Universitet – Ekstern lektor
  – Underviser og vejleder på masteruddannelsen i Vand & Miljø
 • 2004 – 2010 – NIRAS A/S
 • 2002 – 2005 – Aalborg Universitet – Adjunkt
 • 1998 – 2002 – Aalborg Universitet – Ph.D.-studie:
  Uncertainty estimation in groundwater modeling
 • 1996 – 1998 – DHI – Udvikling af hydrologiske modeller