Kristian Stokbro Thomsen

+45 28 43 61 18

Send email

Jeg brænder for hele tiden at forstærke min viden og formidlingsevne. Jeg tror på at vidensdeling, innovation og erfaringsopsamling er nøgleelementerne for at kunne løse kundernes ofte komplekse problemstillinger.

Jeg har erfaring indenfor integreret hydrologisk modellering, samt opsætning af mere simple modeller til at løse netop det kunden har behov for. Har desuden en passion for at planlægge og udføre feltarbejde – det er langt lettere at relatere til det man arbejder med, når man har haft fingrene i det og set det i praksis.

Jeg har i mit speciale og som rådgiver arbejdet med modellering af nitrat fra udvaskning til kildeplads og vandmiljø. Denne modellering giver vandværkerne en prognose for, hvornår en eventuel nitratfront i grundvandet bryder igennem på deres kildeplads – og ikke mindst om en indsats er nødvendig og om man i givet fald kan nå at forhindre gennembruddet.

Jeg har i mine to år som rådgiver arbejdet et år med afløbsteknik og et år med grundvand og vandressourcer.Erhvervserfaring:

  • 2018 – Konsulent i WatsonC
  • 2017 – 2018 – NIRAS A/S – Vandressourcer
  • 2016 – 2017 NIRAS A/S – Afløbsteknik