Lone Kvistgaard Overby

+45 22 30 03 51

Send email

Siden jeg var barn, har jeg haft interesse for natur, kemi og biologi. Under mit studie i naturgeografi arbejdede jeg meget med overfladevand, men fik også her øjnene op for geologi og jord – og ikke mindst det vand der findes heri. Jeg fik ansættelse i statens grundvandskortlægning og efterfølgende i COWIs afdeling for Grundvand og Geoscience. Her startede min forkærlighed for grundvand – noget som har varet ved lige siden. Senest har jeg arbejdet 7 år som kommunal grundvandsmedarbejder og har herigennem opnået en bred erfaring indenfor grundvandsadministration. Mine erfaringsområder er bl.a. indvindingstilladelser, grundvandskemi, indsats- og vandforsyningsplanlægning, dyrkningsaftaler, miljøvurdering, drikkevandskvalitet, grundvandssænkninger og vandværks- og boringstilsyn.

Jeg går til nye opgaver med gå-på-mod og nysgerrighed og trives i et miljø med åbenhed og godt samarbejde. Jeg er stolt af at være del af en virksomhed med dyb faglighed og innovativ tilgang.

Erhvervserfaring:

2023 – nu: Konsulent i WatsonC

2022 – nu: Censor ved Aalborg Universitet

2016 – 2023: Grundvandsmedarbejder i Frederikshavn Kommune

2015 – 2016: Praktikant og studentermedhjælper i COWI, afd. for Grundvand og Geoscience

2014 – 2015: Studentermedhjælper i Naturstyrelsen, Grundvandskortlægningen