Maria Østergaard Nielsen

+45 22 30 34 50

Send email

Jeg brænder for at bringe min faglighed i spil i forhold til konkrete problemstillinger og tror på, at de bedste resultater skabes ved god formidling, samarbejde og vidensdeling mellem fagligheder og organisationer. Jeg trives samtidig ved at være i udvikling, og jeg møder altid faglige udfordringer med stort engagement og nysgerrighed.

Natur og vand har indtil videre været omdrejningspunktet gennem min uddannelse og arbejdsliv. Min fascination af samspillet mellem natur og vand ledte til et speciale om økohydrologi, hvor jeg bl.a. kortlagde naturtilstand i mere end 200 dokumentationscirkler i grundvandsafhængig natur og sammenholdt med målt grundvandsstand.

Inden jeg startede som konsulent hos WatsonC arbejdede jeg for Grundvandskortlægningen i Miljøstyrelsen med en bred vifte af opgaver lige fra projektledelse, nitratsårbarhedskortlægning til udvikling af et GIS-værktøj til automatisk generering af vandværksbeskrivelser.

Erhvervserfaring:

  • 2021 – Konsulent i WatsonC
  • 2020 – 2021 – Projektleder ved Grundvandskortlægningen, Miljøstyrelsen
  • 2017 – 2021 – Guide ved Aalborg Zoo