Niels Peter Arildskov

+45 28 43 01 01

Send email

Jeg har arbejdet med grundvandskemi i over 25 år og brænder stadig for fagområdet. For 20 år siden gik jeg ind i rådgivningsbranchen med en ambition om at omsætte det komplicerede og forskningsrelaterede til noget overskueligt og praktisk anvendeligt. Dette er stadig en af mine primære drivkræfter. Det er meget vigtigt for mig at holde min faglige viden up to date, og jeg prøver altid at udtænke utraditionelle løsninger og lære nyt i forbindelse med opgaveløsningen for kunderne.

Jeg elsker desuden at formidle viden og har i løbet af 15 år afholdt adskillige efteruddannelseskurser i grundvandskemi, risikovurdering af pesticider samt miljøfremmede stoffers skæbne i jord og grundvand. Jeg har også undervist et år i grundvandskemi og jordforurening på VIA University College. Jeg lægger megen vægt på at relatere min undervisning til praktiske problemstillinger, så det ikke bliver tør teori blot for teoriens skyld.

Jeg har igennem årene løst utroligt mange forskellige typer opgaver, men fælles for stort set dem alle er dog et vist kemisk islæt. Eksempelvis har jeg lavet kemisk grundvandskortlægning over næsten hele Danmark. Jeg har udført kildepladsundersøgelser for vandforsyninger og beregnet forventede vandkvaliteter ved vandbehandling og blanding af forskellige typer råvand. Vurdering af grundvandsrisiko ved spild af miljøfremmede stoffer er et andet specialeområde. Især har jeg arbejdet meget med pesticidstoffer – lige fra gennemgang af producenternes dokumentationsmateriale i forbindelse med godkendelse af aktivstoffer til vurdering af grundvandsrisikoen ved spild, hvor jeg var den faglige hovedkraft bag udviklingen af risikovurderingsværktøjet BRIBE.

Med mange års erfaring indenfor fagområdet bliver en analyserapport som en åben bog, og man kan uddrage utroligt mange nyttige oplysninger om grundvandets oprindelse, alder og forureningssårbarhed af en ganske almindelig boringskontrolanalyse. Dette er noget, som jeg næsten dagligt benytter mig af, herunder ikke mindst til at finde frem til den både fagligt og økonomisk optimale løsning for mine kunder.

Erhvervserfaring:

  • 2021 – WatsonC – grundvandskemiker, seniorspecialist
  • 2011 – 2021 – COWI A/S, Aalborg – grundvandskemiker, seniorspecialist
  • 2009 – 2011 – Grontmij A/S, Aalborg – grundvandskemiker, seniorrådgiver
  • 2004 – 2009 – COWI A/S, Aalborg – grundvandskemiker, specialist
  • 2001 – 2003 – COWI A/S, Lyngby – grundvandskemiker, specialist
  • 2000 – 2001 – Danmarks Tekniske Universitet – forskningsarbejde
  • 1996 – 2000 – Danmarks Tekniske Universitet – Ph.d. studie: Diffusive emitters for investigating the fate of organic contaminants in aquifers