Naturen – En rentabel del af landbruget

5. dec 2017

Mariagerfjord Kommune
2017 -

Projektet handler om at skabe rammerne for en mere rentabel produktion af kød ved afgræsning af naturarealer ved at effektivisere driften og øge markedet for produkterne. Projektet er et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Nordic Beef, Naturstyrelsen Himmerland, Agri Nord og LMO. I samarbejde med NIRAS udvikler WatsonC et prioriteringsværktøj, det giver mulighed for at udvikle natur på de arealer, som er mest sårbare over for nitratudvaskning til Mariager fjord. Projektet er fokuseret i Natura 2000 områderne Kielstrup Sø, Villestrup Ådal og Kastbjerg Ådal.
Arbejdet omfatter 300 målinger af næringsstoffer og vandføring i vandløb, grøfter og dræn, samt modellering af nitratretention i de nævnte oplande.