CALYPSO som IoT platform

4. jan 2021

For dig der vil anvende IoT-teknologi til online-monitering af eksempelvis vandstanden i vandløb, grundvandsboringer eller pejlerør og gerne vil have overblik og let adgang til de indsamlede data

Webinaret er for dig, der gerne løbende vil indsamle online data. Vi fortæller om CALYPSO Free, der fungerer som dataplatform til indsamling og visning af online moniteringsdata. I CALYPSO kan data indsamlet fra egne moniteringsprogrammer sidestilles med de nationale databaser, hvilket giver et unikt landsdækkende overblik. Det er ikke nogen hindring, at de online data indsamles via GSM-, Sigfox eller et tredje netværk – CALYPSO platformen klarer det hele. Webinaret viser, hvordan du let kan sammenstille data fra flere forskellige datakilder.

Program:

Vi giver inspiration og overblik over forskellige muligheder for online-monitering – eksempelvis vandstandsmålinger i vandløb, vådområder, grundvandsboringer, søer, regnvandsbassiner eller lign. Der er også mulighed for indsamling af andre datatyper som nedbør eller jordfugtighed blandt andet. Derudover præsenteres CALYPSO, som er en gratis tilgængelig applikation til datavisningen. Ud fra tilmeldingerne vil vi forsøge at tage udgangspunkt i jeres behov og arbejdsopgaver. Webinaret bliver med afsæt i jeres spørgsmål og problematikker.

Praktisk information:

  • Webinaret afholdes som et online-møde (der udsendes link før opstarten af webinaret)
  • Gå online tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 11.00-11.30 og deltag
  • Arrangementet er for kommuner, forsyninger, vandværker, rådgivere og andre interesserede
  • Tilmeldingsfrist d. 14. juni kl. 11.00

Sådan tilmelder du dig:

Tilmeld dig det gratis arrangement ved at sende en mail til at@watsonc.dk

Ved tilmelding er det vigtigt at oplyse navn og arbejdssted, så vi kan skræddersy programmet efter deltagerne. Du modtager herefter et link til online-mødet.