Pesticid overblik for Aarhus Kommune

9. nov 2020

Aarhus Kommune
2020

Aarhus Kommune har brug for at danne sig et hurtigt overblik over udbredelse og omfang af pesticidforekomster i grundvandsboringer indenfor kommunen. Dette overblik kan opnås i CALYPSO, hvor vi præsenterer alle vandkemiske analyser fra Jupiterdatabasen (GEUS), der opdateres løbende. For Aarhus Kommune har vi desuden lavet en dataanalyse, der præsenteres som ”pesticidoverblikket” i CALYPSO. Se mere på https://calypso.watsonc.dk.

Pesticidoverblikket skal give kommuner, vandværker og andre interesserede et geografisk overblik over pesticidfund og pesticider over grænseværdien for grund- og drikkevand, men også muligheden for at dykke ned i pesticidanalyser for den enkelte boring. Analysen er foretaget landsdækkende og kan nu tilgås gratis af samtlige af landets kommuner, hvis man er interesseret i:

  • Kortvisning af pesticider med analyser (grøn), fund over detektionsgrænse (gul) og fund over grænseværdien (rød)
  • ”Mouse-over” med pesticidfund over detektionsgrænsen på filterniveau
  • Herudover kan man lave Excel-rapportudtræk på kommuneniveau med et skema med pesticidstatistik for hvert år og et samlet skema med alle analyser