Mace doppler løsning med dataopsamling og solcelle

Doppleren fra Mace kommer med dataopsamlingsenhed med display og er en komplet løsning til flowmonitering i vandløb. Der måles vanddybde, hastighed og flowet beregnes internt. Data kommunikeres med GSM-modem som er indbygget. Niveaumåleren er integreret i doppleren. Link til produktblad hos producent