MF-pro håndholdt doppler flowmåling i små vandløb, rør og kanaler

OTT MF-pro er en elektromagnetisk doppler til punktmåling af strømningshastigheder i vandløb, kanaler, rør m.m. Flowmåleren er meget alsidig og kan måle ved selv meget lave vanddybder. Den elektromagnetiske doppler kan måle på alt fra beskidt til helt rent vand uden partikler. Flowmåleren er troværdig selv under grødefyldte forhold. Vi sælger ikke dette udstyr, men anvender det til en lang række opgaver. Link til producentens hjemmeside OTT MF pro – Water Flow Meter – OTT Hydromet