Streampro ADCP til flowmåling i større vandløb

Vi anvender en Streampro ADCP fre Teledyne til vandføringsmåling i vandløb, som typisk er større end 3 m og dybere end 1m. Båden trækkes over vandløbet 5 -10 gange for en robust og meget præcis opmåling af hastighedsfordeling, dybde og vandføring i tværsnittet. Udstyret giver mulighed for avanceret visualisering af hastigheder og strømningsretninger i vandløbstværsnittet og kan derfor også bruges til at optimere placeringen af permanent udstyr til flowmåling.