Calypso – din adgang til data

Visionen bag CALYPSO

Hos WatsonC er vidensdeling vigtig. Derfor har vi udviklet webapplikationen CALYPSO, som er sammenstykket af open source-komponenter og er et gratis tilgængeligt værktøj for alle med interesse for vandforsyning og forvaltning af grundvandsressourcen.

Vores vision med CALYPSO er at skabe en dataplatform, hvor hele landets vandstandsdata samles og gøres tilgængelige for alle. Vi indsamler (fra mange forskellige kilder), kvalitetssikrer, analyserer og videregiver data ved hjælp af CALYPSO. Der skabes merværdi, når egne data let kan sidestilles og sammenholdes med andre indsamlede data i CALYPSO.

Med et øget krav til overvågning af vandmiljøet forestiller vi os en fremtid, hvor der vil være et stigende antal sensorer, der moniterer overalt. Men hvordan skal de store datamængder håndteres? Arbejdsbyrden ved håndteringen af overvågningsdata er ofte betydelig, derfor skal CALYPSO redde os imod ”datadruknedøden”.

Let adgang til JUPITER-databasen

CALYPSO fungerer som et udstillingsvindue af JUPITER-databasens vandstand- og vandkemiske data for grundvand sidestillet med sensordata indsamlet fra jeres egne overvågningsprogrammer.

Dataplatform for online vandstandssensorer

CALYPSO er designet til at modtage onlinedata, vise og analysere dem og levere ”fordøjede” data lige, hvor du gerne vil have dem. I CALYPSO indsamles data (fra mange forskellige kilder), kvalitetssikres og udstilles til alle CALYPSO’s brugere. Har du et overvågningsprogram, hvor vandstanden i boringer, pejlerør vådområder eller vandløb moniteres, så kan du med fordel anvende CALYPSO som den dataplatform, der sikrer overblik og datatilgængelighed.

Opret en profil på calypso.watsonc.dk  og så er du i gang med CALYPSO.

Integration med andre systemer

CALYPSO kan levere dine data til andre systemer via åbne api’er. Vi kan også etablere skræddersyede løsninger, hvor data sendes løbende til andre systemer. Det kan være både kvalitetssikrede data, rådata, kontrolmålinger m.m.

CALYPSO kan også hente data fra andre systemer så de vises sammen med data i CALYPSO. Værdien af data øges markant, når alle relevante informationer let kan samstilles på grafer, kortudsnit, profiler m.m.

Vi ønsker at data skal gøres så tilgængelige som muligt og at de skal ende i offentlige databaser eller andre systemer, der hvor det er muligt.

Ønsker du hjælp til at håndtere sensordata og sikre, at de ender det rigtige sted, så kontakt os til en snak om de mange muligheder.

Udviklingsprojekter

CALYPSO er jeres dataplatform og CALYPSO er og forbliver et gratis værktøj til jer. Der vil fortsat være udvikling af webapplikationen, som løbende får tilføjet nye funktioner. Udviklingen kan speedes op, hvis vi hjælper hinanden. Måske har du udviklingsønsker, som vi i fællesskab kan ”crowd-fonde” og stille gratis til rådighed for alle.

Vi har nogle tilkøbsmoduler ”i støbeskeen” som f.eks. et værktøj til at lave geologiske profiler, et modul til feltregistrering og indberetning af data, samt et varslingsmodul. Disse tilkøbsmoduler vil kræve en licens, men licenserne er dog så billige, at alle kan være med.

 

Kontakt os, hvis du har ønsker til nye funktioner eller tilføjelser til CALYPSO.

Har du brug for hjælp?

Alfred Nobels Vej 21A
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk