Resurseundersøgelse ved Vogn

31. dec 2022

Frederikshavn Vand
2022

I samarbejde med NIRAS og Højfeldt har WatsonC udført en ressourceundersøgelse ved Vogn for Frederikshavn Vand. I den forbindelse er der blevet etableret seks undersøgelsesboringer med henblik på at vurdere muligheden for indvinding af drikkevand. NIRAS har, i samarbejde med Højfeldt, forestået etableringen af boringerne og den geologiske tolkning. WatsonC har, i samarbejde med Højfeldt, varetaget ren- og prøvepumpning samt tolkning af resultaterne herfra. Endelig har NIRAS vurderet grundvandskemien. Vurderingerne er blevet foretaget under hensyntagen til de enkelte boringers ydelse, grundvandskemi samt dæklag og magasinudbredelser, understøttet af geologiske og kemiske tolkninger. Med udgangspunkt i ressourceundersøgelsen udmøntede det sig i et estimat på en årlig indvindingsmængde.