Synkronvandføring juni 2023 for Viborg Kommune

10. dec 2023

Viborg Kommune
2023

Der er i slutningen af juni 2023 gennemført 38 vandføringsmålinger i små og mellemstore vandløb i Viborg Kommune. Sommervandføringerne bidrager med viden om vandløbenes tilstand i tørre perioder og slutningen af juni 2023 var blandt de absolut tørreste de senere år.