TREFOR Vand

Installation og drift af akustiske dopplere til flowmåling i vandløb i Trefors forsyningsområde i forbindelse med vilkår til VVM. Dertil overvåges vandløbenes biologiske tilstand årligt i samarbejde med underrådgiver