Vandføringsmålinger i kildevæld i Himmerland

30. jun 2023

PC Brøndboring
2022-2023

PC-Brøndboring har hjulpet et mindre vandværk i Himmerland med at undersøge muligheden for at anvende en eksisterende markvandingsboring til drikkevandsformål. I den forbindelse har Rebild Kommune ønsket en prøvepumpning med tilhørende registrering af vandføringen i en nærliggende kilde. Vandføringsmålingerne blev gennemført med håndholdt doppler (OTT MF-pro) 7 gange før, under og efter prøvepumpningen. Der blev pumpet med en konstant ydelse på ca 9 l/s under prøvepumpningen og målt vandføringer fra 6 – 14 l/s i kilden. Der blev ikke konstateret en sammenhæng mellem pumpning i boringen og kildens vandføring.