Vandforsynings- og indsatsplan til Faaborg-Midtfyn Kommune

20. dec 2023

Faaborg-Midtfyn Kommune
2022-2023

Vi har udarbejdet en indsats- og vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune.

I indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse opgøres behovet for beskyttelses af drikkevandet samt kommunens og vandværkernes indsatser til at opnå denne. I udarbejdelsen af indsatsplanen blev det vurderet, at grundvandet i højere grad er pesticidsårbart end nitratsårbart, og indsatserne relaterer sig derfor i høj grad mod pestidanvendelse i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). I forbindelse med indsatsplanen blev der bl.a. fortaget en BNBO-risikovurdering og endvidere også en prioritering af forureningskortlagte grunde.

 Vandforsyningsplanen indeholder en kortlægning af den nuværende vandforsyningsstruktur samt målsætning og planlægning for den fremtidige vandforsyning i kommunen. I forbindelse med udarbejdelsen af vandforsyningsplanen blev der foretaget kapacitetsberegninger for hvert af vandværkerne, og derudover blev de grundvandskemiske forhold og udvikling inddraget i vurderingen af vandværkernes forsyningsevne. På den baggrund blev der udarbejdet en masterplan for vandforsyningen i Faaborg-Midtfyn Kommune, som skal bidrage til at sikre en robust vandforsyning nu og i fremtiden.