Verdo Vand A/S – Ny kildeplads nordøst for Randers

20. dec 2022

Verdo Vand A/S
2021-2022

Med henblik på etablering af en ny kildeplads nordøst for Randers til 1,5 – 2,0 mio. m3/år, har WatsonC udarbejdet en screening på vegne af Verdo Vand A/S. Den nye kildeplads skal primært fungere som erstatning for Oust Mølle kildeplads, som er en bynær kildeplads med nitrat og pesticidnedbrydningsprodukter i råvandet, samt aflaste den østligere Østrup Skov kildeplads.

Der er udarbejdet en detaljeret sammentolkning af den tilgængelige viden om geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold samt den aktuelle arealanvendelse. Baseret på den samlede tolkning og datagennemgang har Verdo Vand A/S valgt at gå videre med etablering af en ny kildeplads langs fire udvalgte områder. Et væsentligt kriterium for udvælgelsen har udover geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold været at minimere energiforbruget i forbindelse med fremtidig vandindvinding ved at opnå det højest mulige grundvandspotentiale under samtidig hensyntagen til logistiske forhold, herunder beliggenhed af vandværket.