Rebild Kommune

WatsonC hjælper Rebild Kommune med udarbejdelse af indvindingstilladelser for en række almene vandforsyninger. Opgaven omfatter VVM screening med tilhørende analyser, samt udarbejdelsen af selve tilladelsen.