Calypso – gratis webapplikation

25. jan 2019

Alle med interesse for vandforsyning og forvaltning af grundvandsressourcen
2018 -

Hos WatsonC er vidensdeling vigtig. Derfor har vi udviklet webapplikationen Calypso, der er et gratis tilgængeligt værktøj for alle med interesse for vandforsyning og forvaltning af grundvandsressourcen. Calypso fungerer som et udstillingsvindue af JUPITER-databasens vandstand- og vandkemiske data for grundvand, der sidestilles med sensordata indsamlet fra egne overvågningsprogrammer. Calypso er fortsat under udvikling. Der vil derfor løbende blive tilføjet nye funktioner til applikationen. Udviklingen kan speedes op, hvis vi hjælper hinanden. Måske har du udviklingsønsker, som vi i fællesskab kan ”crowd-fonde” og stille til rådighed for alle. 

I foråret 2019 fik WatsonC en InnoBooster-bevilling fra Innovationsfonden som en håndsrækning i forhold til udviklingen af Calypso Premium. Calypso Premium kommer til at indeholde en række af analytiske moduler, f.eks. et værktøj til at lave geologiske profiler, et modul til feltregistrering og indberetning af data, et varslings- og overvågningsmodul og et modul til statistiske analyser og datamining. Disse moduler vil kræve en Calypso Premium-licens, men den er dog så billig, at alle kan være med. 

Det skal understreges, at Calypso er jeres dataplatform og Calypso Free, hvor data kan vises og downloades, fortsat er og vil forblive et gratis værktøj til jer.