Hydrometri Aarhus Vand

Hydrometri Aarhus Vand

WatsonC varetager driften af Aarhus Vands hydrometristationer. Stationerne omfatter online monitorering af vandstand, vandføring, ilt og temperatur. Vandføring måles på nogle lokaliteter direkte med doppler-teknologi og andre steder er der etableret qh-relationer....
CALYPSO dataplatform

CALYPSO dataplatform

CALYSPO er en dataplatform, der har som fokus at give den letteste og hurtigste adgang til at visualisere og samstille tidsseriedata. I CALYPSO er der adgang til Jupiter data, vandløbsdata fra miljøportalen, nedbørsdata fra DMI og online data fra en lang række...
Grundvandstanden.dk

Grundvandstanden.dk

Levering og installering af 85 vandstandsstationer i DGU boringer fordelt i hele Danmark. Installationerne består af Sigfox, NB-IoT og GSM transmitterere koblet på ventilerede tryktransducere. Efter installation varetages driften af WatsonC for størstedelen af...