• Calypso
  • Calypso @ Field
CALYPSO dataplatform

CALYPSO dataplatform

CALYSPO er en dataplatform, der har som fokus at give den letteste og hurtigste adgang til at visualisere og samstille tidsseriedata. I CALYPSO er der adgang til Jupiter data, vandløbsdata fra miljøportalen, nedbørsdata fra DMI og online data fra en lang række...
Grundvandstanden.dk

Grundvandstanden.dk

Levering og installering af 85 vandstandsstationer i DGU boringer fordelt i hele Danmark. Installationerne består af Sigfox, NB-IoT og GSM transmitterere koblet på ventilerede tryktransducere. Efter installation varetages driften af WatsonC for størstedelen af...
Fyrtårnsprojekt – Terrænnært grundvand

Fyrtårnsprojekt – Terrænnært grundvand

I forbindelse med Fyrtårnsprojektet ”Terrænnært Grundvand” leveres 83 vandstandsstationer til måling af terrænært grundvand i et byområde og i det åbne land. Udover levering af udstyr står WatsonC for alt datahåndtering, herunder registrering af udstyr og...