Hydrometri Aarhus Vand

19. feb 2024

Aarhus Vand og Aarhus Kommune
2022-

WatsonC varetager driften af Aarhus Vands hydrometristationer. Stationerne omfatter online monitorering af vandstand, vandføring, ilt og temperatur. Vandføring måles på nogle lokaliteter direkte med doppler-teknologi og andre steder er der etableret qh-relationer.

Alle data vises og korrigeres i realtid gennem WatsonC’s avancerede setup til datahåndtering.
Der foretages løbende kontrolmålinger af alle parametre, som anvendes til korrektion af de automatiske målinger. Gennem web-applikationen CALYPSO-Field indtastes kontrolmålinger og tilsyn og korrektioner og udstyr administreres.

Aarhus Kommune har en selvstændig datavisning, som rettes mod alle borgere, som er interesserede i at følge med. Desuden anvendes data i forbindelse med beredskabssituationer og varslinger.