Hydrometri Aarhus Vand

Hydrometri Aarhus Vand

WatsonC varetager driften af Aarhus Vands hydrometristationer. Stationerne omfatter online monitorering af vandstand, vandføring, ilt og temperatur. Vandføring måles på nogle lokaliteter direkte med doppler-teknologi og andre steder er der etableret qh-relationer....
Fyrtårnsprojekt – Terrænnært grundvand

Fyrtårnsprojekt – Terrænnært grundvand

I forbindelse med Fyrtårnsprojektet ”Terrænnært Grundvand” leveres 83 vandstandsstationer til måling af terrænært grundvand i et byområde og i det åbne land. Udover levering af udstyr står WatsonC for alt datahåndtering, herunder registrering af udstyr og...