Fyrtårnsprojekt – Terrænnært grundvand

21. aug 2022

Lemvig Vand A/S
2022

I forbindelse med Fyrtårnsprojektet ”Terrænnært Grundvand” leveres 83 vandstandsstationer til måling af terrænært grundvand i et byområde og i det åbne land. Udover levering af udstyr står WatsonC for alt datahåndtering, herunder registrering af udstyr og kontrolpejlinger i felten. WatsonC bistår endvidere VIA University med machine learning, udarbejdelse af dynamiske potentialekort, samt visualisering af disse.