Grundvandstanden.dk

Grundvandstanden.dk

Levering og installering af 85 vandstandsstationer i DGU boringer fordelt i hele Danmark. Installationerne består af Sigfox, NB-IoT og GSM transmitterere koblet på ventilerede tryktransducere. Efter installation varetages driften af WatsonC for størstedelen af...
Fyrtårnsprojekt – Terrænnært grundvand

Fyrtårnsprojekt – Terrænnært grundvand

I forbindelse med Fyrtårnsprojektet ”Terrænnært Grundvand” leveres 83 vandstandsstationer til måling af terrænært grundvand i et byområde og i det åbne land. Udover levering af udstyr står WatsonC for alt datahåndtering, herunder registrering af udstyr og...