• Calypso
  • Calypso @ Field
Naturnationalpark Hanstholm

Naturnationalpark Hanstholm

Den hydrologiske forundersøgelse for Naturnationalpark Hanstholm undersøger mulighederne for genskabelse af naturlig hydrologi. Som en del af området ligger Nors Sø, der er en klarvandet grundvandsfødt sø. En problematik i forbindelse med hævning af...