Hydrometri Aarhus Vand

Hydrometri Aarhus Vand

WatsonC varetager driften af Aarhus Vands hydrometristationer. Stationerne omfatter online monitorering af vandstand, vandføring, ilt og temperatur. Vandføring måles på nogle lokaliteter direkte med doppler-teknologi og andre steder er der etableret qh-relationer....
Synkronvandføring Lille Labing Bæk

Synkronvandføring Lille Labing Bæk

Fra juni til september 2023 er der gennemført 8 synkronmålerunder af vandføringen på 5 lokaliteter i Lille Labing Bæk. Vandløbet ligger i oplandet til et planlagt byudviklingsområde. Målingerne af sommervandføringen i vandløbet skal ligge til grund for vurdering af...