Visualisering af afløbsdata

Visualisering af afløbsdata

En stor datamængde (ca 1000 højopløste tidsserier) hentes fra kundens database. Data indeholder målt og modelberegnet vandstand og flow i afløbssystemer. Datamængden reduceres ved intelligent udtynding og visualiseres herefter i CALYPSO. Udfordringen for kunden har...
Afvanding af Brune Banke, Skagen

Afvanding af Brune Banke, Skagen

I forbindelse med et afvandingsprojekt ved Brune Banke i Skagen By har EnviDan bedt WatsonC undersøge effekten af den påtænkte dræning i området, hvor grundvandet generelt er beliggende terrænnært, ca. 0,6-1,0 m under terræn. EnviDan har for Frederikshavn forsyning...