Visualisering af afløbsdata

22. aug 2022

Vandcenter Syd
2021-2022

En stor datamængde (ca 1000 højopløste tidsserier) hentes fra kundens database. Data indeholder målt og modelberegnet vandstand og flow i afløbssystemer. Datamængden reduceres ved intelligent udtynding og visualiseres herefter i CALYPSO. Udfordringen for kunden har været at kunne tilgå de store mængder data på en effektiv og værdiskabende måde, som både skaber overblik og giver mulighed for at undersøge detaljer.