Visualisering af afløbsdata

Visualisering af afløbsdata

En stor datamængde (ca 1000 højopløste tidsserier) hentes fra kundens database. Data indeholder målt og modelberegnet vandstand og flow i afløbssystemer. Datamængden reduceres ved intelligent udtynding og visualiseres herefter i CALYPSO. Udfordringen for kunden har...
CALYPSO dataplatform

CALYPSO dataplatform

CALYSPO er en dataplatform, der har som fokus at give den letteste og hurtigste adgang til at visualisere og samstille tidsseriedata. I CALYPSO er der adgang til Jupiter data, vandløbsdata fra miljøportalen, nedbørsdata fra DMI og online data fra en lang række...