CALYPSO dataplatform

21. aug 2022

WatsonC
2018-

CALYSPO er en dataplatform, der har som fokus at give den letteste og hurtigste adgang til at visualisere og samstille tidsseriedata. I CALYPSO er der adgang til Jupiter data, vandløbsdata fra miljøportalen, nedbørsdata fra DMI og online data fra en lang række IOT-stationer i grundvand, natur, vandløb, bassiner og søer. Herudover kan der tegnes geologiske profiler og ”vandrelevante” GIS lag kan inddrages. Vores vision er at det ”Uagtet baggrund skal det være let for brugeren at kunne designe netop det overblik, som er værdiskabende, og fremmer beslutningstagningen”. CALYPSO er gratis og ønsker brugeren at gemme projekter og have flere graf- og profilvinduer kræves en licens. Se calypso.watsonc.dk