CALYPSO dataplatform

CALYPSO dataplatform

CALYSPO er en dataplatform, der har som fokus at give den letteste og hurtigste adgang til at visualisere og samstille tidsseriedata. I CALYPSO er der adgang til Jupiter data, vandløbsdata fra miljøportalen, nedbørsdata fra DMI og online data fra en lang række...
Indvindingsstrategi for Randers Nord

Indvindingsstrategi for Randers Nord

I den nordlige del af Randers Kommune har 19 mindre vandværker indgået et vandsamarbejde, hvor der fremadrettet skal samarbejdes omkring forsyningsstruktur, forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse. WatsonC’s opgave er at gennemgå alle vandværkerne og udarbejde en...
Robust Vandforsyningsplanlægning

Robust Vandforsyningsplanlægning

Vi står ved en skillevej – den decentrale og forbrugerejede vandforsyning er under pres Hvordan sikrer vi rent vand til en fornuftig pris? I Danmark har vi en lang tradition for decentral vandforsyning og på landsplan har vi cirka 2600 store eller mindre...