Indvindingsstrategi for Randers Nord

20. aug 2020

Vandsamarbejdet i Randers Nord (VRN)
2019 - 2020

I den nordlige del af Randers Kommune har 19 mindre vandværker indgået et vandsamarbejde, hvor der fremadrettet skal samarbejdes omkring forsyningsstruktur, forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse.

WatsonC’s opgave er at gennemgå alle vandværkerne og udarbejde en langsigtet prognose og kapacitetsvurdering af de 19 vandforsyninger. Dette arbejde danner grundlaget for en fælles fremtidig indvindingsstrategi bestående af en strukturanalyse og en langsigtet plan for hvordan, der sikres rent vand til en fornuftig pris. Via samarbejdet er det muligt at prioritere indsatserne med etableringer af indvindingskapacitet, forbindelsesledninger og grundvandsbeskyttelse, der hvor det samlet set giver mest værdi.