Kotesætning, fejlretning og indberetning af grundvandsdata til Jupiter

10. jan 2023

Novafos
2022

For NOVAFOS udfører WatsonC en bearbejdning af data fra 85 online grundvandsloggere samt automatisk løbende indberetning til Jupiterdatabasen hos GEUS. Der stilles en felt app “CALYPSO Field” til rådighed, som kan benyttes af NOVAFOS til indberetning af kontrolpejlinger samt styring af hvilke pejlinger, som anvendes til datakorrektioner. CALYPSO Field anvendes både til pejlinger i boringer med loggere og øvrige boringer, ca 65 stk, som pejles af forsyningen. CALYPSO Field er designet til indtastning i felten med fokus på at undgå måle- og indtastningsfejl. Når kontrolmåling ved boringen er udført er alt data indrapporteret og opgaven er løst.