Visualisering af afløbsdata

Visualisering af afløbsdata

En stor datamængde (ca 1000 højopløste tidsserier) hentes fra kundens database. Data indeholder målt og modelberegnet vandstand og flow i afløbssystemer. Datamængden reduceres ved intelligent udtynding og visualiseres herefter i CALYPSO. Udfordringen for kunden har...