Silkeborg Forsyning

I en tid med ændrede klimaforhold og behov for afhjælpning af de stigende vandmængder arbejdes der med regulering og forsinkelse af det afstrømmende regnvand i regnvandsbassiner. For bedre at kunne håndtere og monitere vandmængderne har Silkeborg Forsyning opsat vandstandsmålere i fire regnvandsbassiner i den nordligste del af Silkeborg.

WatsonC har installeret de online vandstandsmålere, som løbende sender data via Sigfox netværket til CALYPSO, hvor data let kan tilgås, downloades og videredeles.