GEUS

Levering og installering af 85 vandstandsstationer i DGU boringer fordelt i hele Danmark. Installationerne består af Sigfox, NB-IoT og GSM transmitterere koblet på ventilerede tryktransducere. Efter installation varetages driften af WatsonC for størstedelen af installationerne. Alle data synkroniseres via sensornet til Jupiter og til Grundvandsstanden.dk