Hydrologisk forundersøgelse Naturnationalpark Stråsø

2. feb 2023

Naturstyrelsen Vestjylland
2022

Projektet er en hydrologisk forundersøgelse ift. genskabelse af naturlig hydrologi i et 235 ha stort områdeved Stråsø Plantage. I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet en række tiltag til forbedring af naturforholdene.