Sweco

For Sweco udføres overvågning af vandstandsforhold og nedbør ved Possø – en grundvandsfødt Sø i Nationalpark Thy. Vandstandsforholdene skal hjælpe med at forstå området og planlægge naturforbedrende tiltag omkring Søen.