Monitering af vandstandsforhold ved Possø, Nationalpark Thy

9. jan 2022

Sweco
2020

For Sweco udføres overvågning af vandstandsforhold og nedbør ved Possø – en grundvandsfødt Sø i Nationalpark Thy. Vandstandsforholdene skal hjælpe med at forstå området og planlægge naturforbedrende tiltag omkring Søen.