• Calypso
  • Calypso @ Field
Naturnationalpark Hanstholm

Naturnationalpark Hanstholm

Den hydrologiske forundersøgelse for Naturnationalpark Hanstholm undersøger mulighederne for genskabelse af naturlig hydrologi. Som en del af området ligger Nors Sø, der er en klarvandet grundvandsfødt sø. En problematik i forbindelse med hævning af...
Naturnationalpark Husby Klitplantage

Naturnationalpark Husby Klitplantage

Der udarbejdes hydrologiske forundersøgelser og konsekvensvurderinger af mulige fremtidige vandstandsstigninger ved genopretning af naturlig hydrologi i naturnationalpark Husby Klitplantage i Vestjylland. Der er indmålt kote- og afvandingsforhold og gennemført...