Detailprojektering Rigkilde LIFE

Detailprojektering Rigkilde LIFE

WatsonC udarbejder i samarbejde med Thisted Kommune detailprojekter for naturgenopretning i 8 naturområder i Thisted Kommune (Sønderhå, Nørhå Søndereng, Glombak, Brokær, Trankær, Nord for Tegå, Morup Mølle og Gyrup). Der foreslås og skitseres tiltag til forbedring af...