Gennemførelse af tiltag i Sønderhå

9. nov 2020

Thisted Kommune
2019

Vi rådgiver Thisted Kommune i forbindelse med detailprojektering og gennemførelse af tiltag til forbedring af hydrologi for rigkær og kildevæld i Sønderhå – et projekt under Rigkilde-LIFE. Kølkær A/S er entreprenør på opgaven og vi bistår bl.a. med tilsyn i forbindelse med sløjfning af dræn og etablering af grøblerender.