Detailprojektering Rigkilde LIFE

Detailprojektering Rigkilde LIFE

WatsonC udarbejder i samarbejde med Thisted Kommune detailprojekter for naturgenopretning i 8 naturområder i Thisted Kommune (Sønderhå, Nørhå Søndereng, Glombak, Brokær, Trankær, Nord for Tegå, Morup Mølle og Gyrup). Der foreslås og skitseres tiltag til forbedring af...
Gennemførelse af tiltag i Hellerød Kær

Gennemførelse af tiltag i Hellerød Kær

Vi rådgiver Struer Kommune i forbindelse med gennemførelse af tiltag til forbedring af hydrologi for rigkær og kildevæld i Hellerød Kær – et projekt under Rigkilde-LIFE. Hede Danmark er entreprenør på opgaven og NIRAS bistår bl.a. med tilsyn i forbindelse med...