Struer Kommune

Vi rådgiver Struer Kommune i forbindelse med gennemførelse af tiltag til forbedring af hydrologi for rigkær og kildevæld i Hellerød Kær – et projekt under Rigkilde-LIFE. Hede Danmark er entreprenør på opgaven og NIRAS bistår bl.a. med tilsyn i forbindelse med etablering af højvandslukke. I løbet af sommeren 2019 skal der etableres grøblerender og gennemføres høslæt i kæret.