Detailprojektering Rigkilde LIFE

9. nov 2020

Thisted Kommune
2019 -

WatsonC udarbejder i samarbejde med Thisted Kommune detailprojekter for naturgenopretning i 8 naturområder i Thisted Kommune (Sønderhå, Nørhå Søndereng, Glombak, Brokær, Trankær, Nord for Tegå, Morup Mølle og Gyrup). Der foreslås og skitseres tiltag til forbedring af de hydrologiske forhold til gavn for naturtyperne rigkær og kildevæld. Projektet er finansieret af EU via ”Rigkilde-LIFE” projektet og ledes af Thisted Kommune.