Vurderinger ift. ansøgte indvindingstilladelser for Slagelse Kommune

6. maj 2020

Slagelse Kommune
2019

WatsonC rådgiver Slagelse Kommune i forbindelse med behandlingen af SK Forsynings ansøgning om indvindingstilladelse til ny kildeplads. Opgaven har et særligt fokus på miljøkonsekvensvurderinger i forhold til, hvordan den ansøgte indvindingsmængde potentielt kan påvirke omkringliggende vandløb og våde naturtyper. WatsonC bidrager med faglig bistand, assistance ved dialogmøder imellem kommune og forsyning.